Airview - Nieuws
ISDE Subsidie 2017


Eerder hebben wij u al geïnformeerd over de nieuwe subsidieregeling ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie). De regeling die sinds het begin van 2016 actief is.

De ISDE Subsidie is vanaf 1 januari 2017 op meerdere punten gewijzigd. Deze wijzigingen hebben onder andere gevolgen voor de subsidies op warmtepompen.
Op 30 november 2016 informeerde Minister Kamp de Kamer, in een kamerbrief, over de SDE+. Daarin zijn ook de plannen voor de ISDE 2017 benoemd. De regeling ISDE is in de Staatscourant gepubliceerd op 6 december. De ISDE 2017 is op 2 januari 2017 geopend met een totaal budget van €70 miljoen. Voor aanvragen die nog in 2016 worden ingediend gelden de huidige subsidiebedragen en voorwaarden.Een overzicht van de wijzigingen die voor de warmtepomp geldt vanaf januari 2017:

• De aanvraagtermijn wijzigt: voor particulieren van 3 maanden na aanschaf in 6 maanden na installatie van het apparaat.

• De categorieën hybride warmtepomp en warmtepompboiler vervallen. Apparaten uit deze twee categorieën komen nog wel in aanmerking voor subsidie en worden op basis van hun bron ingedeeld (lucht, water of grond).

• De grenzen van het vermogen voor de lucht-water warmtepomp zijn gewijzigd, evenals bijbehorende subsidiebedragen voor lucht-water warmtepompen met een vermogen kleiner dan 3,5 kW: tot 3,5 kW: € 1.000; van 3,5 kW tot en met 10 kW: € 2.000; van meer dan 10 kW: € 2.000, vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 10 kW. 

• De ISDE is vanaf 1 juli 2017 aangepast. De regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor de tweede helft van 2017 is in de Staatscourant gepubliceerd op 6 juni 2017.
De ISDE 2017 opent 2 januari 2017 met een totaal budget van €70 miljoen. Vanaf die dag is het aanvraagformulier voor de eerste helft van 2017 beschikbaar.
De ISDE 2017 wijzigt op 1 juli 2017 naar een totaal budget van €90 miljoen. Vanaf die dag is het aanvraagformulier voor de tweede helft van 2017 beschikbaar.

Een overzicht van de wijzigingen die voor de warmtepomp geldt vanaf 1 juli 2017:

• Doelgroep: Ook gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak kunnen subsidie aanvragen.

• Warmtepompen: De subsidiebedragen voor een lucht-waterwarmtepomp zijn gewijzigd. Het subsidiebedrag voor een lucht-waterwarmtepomp bedraagt bij een thermisch vermogen tot en met 1 kW € 1.100 en wordt vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 1 kW.

• Budget: Het budget voor 2017 wordt opgehoogd van €70 miljoen naar €90 miljoen euro.

Voor alle aanvragen die op of na 1 juli binnenkomen, gelden de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden.

Meer informatie? Bezoek de website van RVO.


Terug naar overzicht