De ISDE is een meerjarige regeling die opende op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. De Rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug.

Vanaf januari 2020 is de ISDE gewijzigd. Een onderdeel van die wijziging zijn de bedragen van de warmtepompen voor het verwarmen van tapwater. De gewijzigde bedragen gelden voor alle aanvragen die vanaf 1 januari 2020 worden ingediend, dit geldt ook voor de vernieuwde aanvragen van particulieren die hun aanvraag in 2020 opnieuw indienen vanwege budgetuitputting in 2019.

Wijzigingen per 2020

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor de warmtepompen van onze fabrikant Clivet ligt het indicatieve bedrag tussen de €500,- en €7600,-.

Daarnaast zijn onderstaande punten ook onderdeel van de wijziging in de subsidie:
1. Op pelletkachels en biomassaketels vervalt de subsidie.
2. Voor kleine warmtepompen die worden gebruikt voor de verwarming van tapwater, zoals warmtepompboilers verandert het subsidiebedrag.
3. Subsidie voor investeringen in nieuwbouwwoningen vervalt.
4. De subsidie vervalt voor apparaten die worden geplaatst in bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd.

ISDE voor particulieren

Doordat veel particulieren bij de aanschaf van de apparaten niet op de hoogte waren van deze wijzigingen is er kort geleden besloten een overgangsregeling te treffen.
1. Particulieren die vóór 1 januari 2020 voor hun eigen woning een pelletkachel of biomassaketel hebben aangeschaft en geïnstalleerd hebben na de installatie nog 6 maanden de tijd om subsidie aan te vragen.
2. Particulieren die een warmtepomp of zonneboiler alleen hebben aangeschaft voor 1 januari 2020 waarvoor de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd, kunnen binnen 6 maanden na de installatie nog subsidie aanvragen in 2020. Dit geldt niet voor een biomassaketel of pelletkachel.

Voor welke warmtepompen geldt deze subsidie?
U komt in aanmerking voor de ISDE als de warmtepomp voldoet aan de volgende voorwaarden:
• De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel.
• Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp of een water-waterwarmtepomp. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten.
• Het ruimteverwarmingstoestel heeft een vermogen van ten hoogste 70 kW.
• Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket en een productkaart en technische documentatie.
• De warmtepomp wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.

ISDE verlengd tot 2030

De meerjarige ISDE-regeling zou oorspronkelijk doorlopen tot en met 31 december 2020. De ISDE wordt verlengd tot 2030. Hoeveel subsidie er vanaf 2021 ter beschikking komt, is nog niet bekend.

De exacte bedragen voor de Clivet warmtepompen zijn te vinden in de Apparatenlijst Warmtepompen op onze website.

Deel dit bericht
Airview is een ervaren speler in de branche Onze referenties
Heeft u vragen over onze diensten of producten? Neem contact op Nieuwsbrief Instagram Linkedin