Airview Luchtbehandeling is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden door Airview Luchtbehandeling met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en Airview Luchtbehandeling houdt zich zodoende aan de eisen op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Airview Luchtbehandeling gegevens vast. Dit is het geval wanneer u informatie opvraagt, een offerte opvraagt, een installatie- of beheeropdracht bij ons plaatst, of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of contact heeft met Airview Luchtbehandeling. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, aangekochte producten of geĆÆnstalleerde installaties, functiegegevens en eventuele andere voor de uitoefening van onze activiteiten relevante gegevens.

Airview Luchtbehandeling gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Airview Luchtbehandeling, of van haar groepsmaatschappijen op de hoogte te houden.

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw
kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw
persoonsgegevens door EDR, kan dit via deze link.

Uw telefoonnummer
Indien u uw telefoonnummer heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een offerte, dan kan dit gebruikt worden om u te informeren over uw offerteaanvraag, en om u te contacteren over andere relevante producten en/of diensten van Airview Luchtbehandeling. Indien u hierop geen prijs stelt kunt u zich ieder moment afmelden.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een offerte, dan kan dit gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Airview Luchtbehandeling. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Afmelden
Airview Luchtbehandeling houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden via info@airview.nl of schriftelijk bij Airview Luchtbehandeling, t.a.v. Adresregistratie, Noordeinde 114, 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht.

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Airview Luchtbehandeling over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Airview Luchtbehandeling, t.a.v. Adresregistratie, Noordeinde 114, 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Airview Luchtbehandeling met uw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van Airview Luchtbehandeling worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Airview Luchtbehandeling haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Airview Luchtbehandeling ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden niet gekoppeld aan identificatie informatie.

Gebruik van Cookies door Airview Luchtbehandeling
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser. Airview Luchtbehandeling gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies.

Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Airview Luchtbehandeling en andere websites
Op de sites van Airview Luchtbehandeling treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Airview Luchtbehandeling kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
Airview Luchtbehandeling behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Airview Luchtbehandeling

Deel dit bericht
Airview is een ervaren speler in de branche Onze referenties
Heeft u vragen over onze diensten of producten? Neem contact op Nieuwsbrief Instagram Linkedin