In het vorige nieuwsbericht van het BREEAM- en LEED-certificaat zijn we ingegaan op het BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 certificaat. Het vervolg, waar we dit keer op ingaan, gaat over het Renovatie certificaat.

Sinds dit jaar, 2020, zijn de richtlijnen voor het BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie certificaat herzien. Dit houdt in dat het certificaat meerdere invalshoeken kent waaronder een gebouw geschaald kan worden. Deze invalshoeken hebben wij door middel van een schema overzichtelijk gemaakt (zie afbeelding). Onder de afbeelding is de uitleg van de eisen te vinden. Momenteel worden de nieuwe richtlijnen voor het BREEAM-NL Renovatie certificaat herzien, die naar verwachting in 2021 gepubliceerd zullen gaan worden.

 

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2020

In de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 wordt er alleen nog gekeken naar nieuwbouwprojecten. Renovatieprojecten worden in deze richtlijn niet meer beoordeeld, tenzij gelijktijdig aan de renovatie nog een uitbreiding wordt gerealiseerd. Het gebouw kan dan vooralsnog als nieuwbouw beoordeeld worden mits aan onderstaande eisen wordt voldaan:

  • Als de oorspronkelijke gebouwoppervlakte minder dan 500 m2 bruto vloeroppervlakte (BVO) bedraagt en de nieuwe uitbreiding meer dan 40% van de oorspronkelijke gebouwoppervlakte uitmaakt.
  • Als de oorspronkelijke gebouwoppervlakte meer dan 500 m2 BVO bedraagt, maar minder dan 2500 m2 en de nieuwe uitbreiding meer dan 30% van de oorspronkelijke gebouwoppervlakte uitmaakt.
  • Als de oorspronkelijke gebouwoppervlakte meer dan 2500 m2 BVO bedraagt, en de nieuwe uitbreiding meer dan 20% van de oorspronkelijke gebouwoppervlakte uitmaakt.

Mocht het zo zijn dat de nieuwe uitbreiding van het gebouw buiten bovenstaande richtlijnen valt, zijn er nog twee andere mogelijkheden waar het gebouw aan kan voldoen.

  1. Een aparte BREEAM-NL Nieuwbouw- en BREEAM-NL Renovatie en (her)inrichting beoordeling.
    Dit betreft twee afzonderlijke BREAAM-NL beoordelingen die uitmonden in twee certificeringen en kwalificaties. Op het nieuwe gebouw wordt er een nieuwbouw beoordeling toegekend. En op de renovatie/(her)inrichting van het bestaande gebouw volgt er een BREEAM-NL Renovatie-beoordeling.
  2. BREEAM-NL Bespoke combinatie met Nieuwbouw en Renovatie en (her)inrichting.
    Er is hier één beoordeling van toepassing welke het BREEAM-NL Bespoke project wordt genoemd. Hierin wordt het project beoordeeld op basis van de BREEAM-NL Nieuwbouw- criteria, maar ook op de BREEAM-NL Renovatie en (her)inrichting criteria.
  • Het BREEAM-NL Bespoke is een maatwerkoplossing voor specifieke projecten die niet binnen de criteria vallen. De Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) stuurt dit zelf aan en zorgt ervoor dat de beoordelingscriteria aansluiten op het gebouw en de functies van het gebouw. De standaarden uit de BREEAM-NL structuur blijven hier van toepassing.

Het kan zo zijn dat een gebouw buiten bovengenoemde richtlijnen valt. Het enige wat dan nog mogelijk is, is contact opnemen met Stichting DGBC.

Meer informatie?

Wij hopen dat de certificatie u een stuk duidelijker is geworden. Indien de nieuwe richtlijnen voor het BREEAM-NL Renovatie certificaat in 2021 bekend zijn, geven wij hierover een update.

Voor meer informatie over de BREEAM-certificaten en de mogelijkheden daarvan, verwijzen wij u door naar de website www.breeam.nl.

Deel dit bericht
Airview is een ervaren speler in de branche Onze referenties
Heeft u vragen over onze diensten of producten? Neem contact op Nieuwsbrief Instagram Linkedin