Ongetwijfeld heeft u wel eens van het BREEAM- en LEED-certificaat gehoord. Een aantal van onze Clivet producten is inzetbaar voor het behalen van het BREEAM- en LEED-certificaat. Maar wat houdt dit certificaat precies in? En nog belangrijker, wat kan dit voor u betekenen? Wij leggen het u graag uit!

Het behalen van het BREEAM- en LEED certificaat, dit zijn twee verschillende keurmerken, draagt bij aan de duurzaamheid van een gebouw. Niet alleen wordt er een beter klimaat gecreëerd, er zijn ook meerdere mogelijkheden tot het aanvragen van verschillende subsidies.

Wat houdt het BREEAM-certificaat in?

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is wereldwijd het meest gebruikte instrument voor het meten en certificeren van de duurzaamheidsprestaties van gebouwen. In Nederland is het duurzaamheidskenmerk sinds 2009 actief. Belangrijke doelen van BREEAM zijn het realiseren van een minimale impact op het milieu en daarnaast internationale markterkenning. Door middel van de duurzaamheidsscore die op het einde van een project aan een bouw wordt erkend, wordt het gebouw op waarde beoordeeld door de markt.

Het duurzaamheidskenmerk geeft u, als installateur, de handvatten om een duurzaam nieuwbouwproject en/of renovatie te realiseren. Denk bij nieuwbouwprojecten aan onder andere woningen, kantoren, scholen, industriële gebouwen.

Binnen BREEAM zijn er meerdere certificaten te behalen zoals het ‘In-Use’ voor bestaande utiliteitsgebouwen in gebruik en het Nieuwbouw en Renovatie certificaat. In dit artikel kijken we naar het BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 duurzaamheidscertificaat. Het ‘In-Use’ voor bestaande utiliteitsgebouwen en Renovatie-certificaat behandelen we later in een ander artikel.

BREEAM-NL Nieuwbouw 2020

Het BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 certificaat beoordeelt de milieueffecten van een nieuwbouwproject. In dit certificaat zijn er verschillende beoordelingsrichtingen waaraan voldaan moet worden.

Om in aanmerking te komen voor het certificaat ter behoeve van nieuwe utiliteitsgebouwen wordt het gebouw op de volgende negen duurzaamheidscategorieën beoordeeld: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, landgebruik en ecologie, afval en vervuiling. Voor elk van deze categorieën zijn er duurzaamheidsdoelstellingen vastgesteld waaraan toonbaar voldaan moet worden. Er kan worden aangeven op welk van de drie projecttypen het BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 certificaat moet worden beoordeeld: volledige bouw, casco en centrale installaties of alleen het casco.

De beoordeling van het certificaat wordt kenbaar gemaakt door middel van een kwalificatie, waaronder Good, Very Good, Excellent, Outstanding. Om tot een kwalificatie van een gebouw te komen, wordt er met een puntensysteem gewerkt. In dit puntensysteem wordt er op 48 individuele credits beoordeeld. Sommige credits zijn een minimale vereiste en andere credits leveren extra punten op. De credits zijn ondergebracht in de negen duurzaamheidscategorieën zoals eerder vermeld. De punten leiden tot een score die aangeeft welke kwalificatie van toepassing is:

 • Voor ‘Good’ moet er een score boven de 45% behaald worden.
 • Voor ‘Very Good’ moet er een score boven de 55% behaald worden.
 • Voor ‘Excellent’ moet er een score boven de 70% behaald worden.
 • Voor ‘Outstanding’ moet er een score boven de 85% behaald worden. Daarnaast zijn er hier nog aanvullende eisen verplicht. Die zijn terug te vinden in de richtlijnen van het certificaat.

Op basis van de hierboven genoemde behaalde kwalificatie is er de mogelijkheid tot het aanvragen van verschillende subsidies op het nieuwbouwproject.

Wat houdt het LEED-certificaat in?

LEED staat voor Leadership in Energy and Environmental Design, komt van origine uit Amerika en bepaalt de duurzaamheidsprestatie van een gebouw. Het kan toegepast worden op bijvoorbeeld nieuwbouw, renovaties en bestaande bouw en naast alleen gebouwen kan het ook gelden voor een bepaald gebied. Het LEED-certificaat werkt op basis van punten en wegingen waardoor verschillende scores haalbaar zijn.

LEED in Nederland

Het LEED-certificaat wordt in Nederland onderverdeeld in twee categorieën, bestaande bouw of nieuwbouw, met elk hun eigen certificaat. Voor bestaande bouw is er het LEED O+M-certificaat voor het duurzaam beheren van bestaande gebouwen zoals onderwijsgebouwen, kantoorgebouwen of datacenters. Daarnaast is er ook het LEED BD+C-certificaat voor nieuwbouw en grote renovaties.

In Nederland wordt er niet veel met de LEED-certificaten gewerkt. Dit komt voornamelijk omdat binnen dit certificaat de Amerikaanse wet en regelgeving van toepassing is. Wel is het zo dat het LEED-certificatie programma is afgeleid van het BREEAM-certificaat. Beide certificaten kunnen dus gebruikt worden voor het in kaart brengen van de duurzaamheidsclassificatie van een gebouw.

Producten van Clivet

Zoals eerder aangegeven zijn diverse Clivet producten inzetbaar voor het behalen van een BREEAM- en/of LEED-certificaat. De units die hier toepasbaar zijn, worden allemaal onder twee of meerdere minimale vereiste of verplichte credits geschaald bij een BREEAM-NL kwalificatie.

Hieronder staat een overzicht met de credits waarop de Clivet producten inzetbaar zijn, met een korte toelichting.

 • HEA02 is een minimale vereiste binnen de Health en Well-being categorie voor de interne luchtkwaliteit. De Clivet warmtepompen, koudwatermachines en rooftops dragen bij aan de temperatuur (koelen en/of verwarmen) en kwaliteit van de binnenlucht.

 

 • HEA04 valt onder de Health en Well-being categorie, hier kan een extra punt mee verdiend worden. In deze credit staat het verzekeren van een optimaal thermisch comfort voor de gebouwgebruikers centraal. Diverse warmtepompen en rooftopunits uit ons assortiment zijn toepasbaar.

 

 • ENE01 is een minimale vereiste binnen de Energy categorie voor de Energie-efficiëntie en kan tevens extra punten opleveren. Er wordt vooral ingezet op de duurzaamheid van de units. De Clivet Lucht/Water en Water/Water warmtepompen zijn hier uitermate geschikt voor, omdat veel van deze producten in Energieklasse A vallen.
 • ENE02 valt onder de Energy categorie voor de Energie-efficiëntie en kan extra punten opleveren. In deze credit wordt het gebruik van energiemeters gestimuleerd voor het monitoren van het energieverbruik. De energiemeters zijn toepasbaar op diverse warmtepompen en koudwatermachines.
 • ENE07 valt onder de Energy categorie, hier kan een extra punt mee verdiend worden. Hier wordt een zo laag mogelijke CO2-emissie gestimuleerd voor laboratoria en daarnaast een zo gering mogelijk energieverbruik. Onze luchtbehandelingskasten, rooftops en vrije koeling units zijn hier buitengewoon geschikt voor.
 • POL01 is een minimale vereiste binnen de Pollution categorie voor het milieueffect van koudemiddelen. Om de minimale vereiste te behalen, moet de machine hermetisch afgesloten zijn of gebruik maken van koudemiddelen die natuurlijk én milieuvriendelijk zijn. Is dit niet het geval, dan moet de unit in staat zijn om te controleren op lekkages of voorzien zijn van een geïnstalleerde lekdetectie. Wij beschikken over diverse Clivet warmtepompen en koudwatermachines die hierin kunnen voorzien. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de GWP waarde van het koudemiddel. En op basis van de impact die het gekozen koudemiddel heeft, worden er punten toegekend. Is de GWP waarde onder de 750 zoals bij koudemiddel R513A (GWP 650) en R32 (GWP 675), kan er 1 punt behaald worden. Koudemiddel R1234ZE heeft een GWP waarde van <1 en levert 2 punten op.
 • WST01 is een minimale vereiste voor het afvalmanagement op de bouwplaats.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de BREEAM-certificaten en de mogelijkheden daarvan, verwijzen wij u door naar de website www.breeam.nl.

Renovatie

In ons volgende artikel over de BREEAM- en LEED-certificatie gaan wij in op de Renovatie kant van het certificaat. Wilt u meer weten omtrent dit onderwerp? Houd ons dan scherp in de gaten!

Deel dit bericht
Airview is een ervaren speler in de branche Onze referenties
Heeft u vragen over onze diensten of producten? Neem contact op Nieuwsbrief Instagram Linkedin